0183 - 442 082 | info@vd-nat.nl

Algemene voorwaarden

De door P. van der Nat geleverde diensten worden verricht onder de volgende condities:

Warehousing
LSV Voorwaarden NL (pdf)
LSV Conditions ENG (pdf)
LSV Bedingungen DE (pdf)

Transport
AVC Condities NL (pdf)
AVC Condities ENG (pdf)
– CMR Condities NL (pdf)
– CMR Condities ENG (pdf)